mandag, februar 15, 2016

Myten om fellesskapet

'Det finnes en myte om det å leve i et fellesskap, som det finnes en myte om ekteskapet. 

Myten om ekteskapet er denne: De levde lykkelig alle sine dager. 

Realiteten når det gjelder ekteskapet er at det er et sted hvor en mann og en kvinne er kalt til å ofre sitt ego på alteret om de skal oppfylle ønsket om å skape én kropp. Å leve i et fellesskap betyr også egoets død, for at mennesker kan vokse til å bli én kropp, som virkelig tilhører hverandre, ikke på en lukket måte, men på en mystisk måte hvor den enkelte vokser i indre frihet'.

Jean Vanier i From Brokenness to Community, side 32. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: