fredag, februar 05, 2016

Kirkehistorisk begivenhet på Cuba neste uke

En kirkehistorisk begivenhet av de virkelig sjeldne vil finne sted på Cuba av alle steder neste uke.

Da møter pave Frans I Russlands patriark Kirill. Det blir historiens første møte i sitt slag. 1054 er det uhellsvangre året i den kristne kirkens historie, da Øst- og Vestkirken for alvor skilte lag. Skismaet hadde allerede pågått en tid.

Etter kommunismens fall har Den russisk ortodokse kirke opplevd en åndelig vår av de sjeldne. Under Putins presidentstid er det det blitt bygget 1000 kirker årlig, og Den russisk-ortodokse kirke teller nå, i følge patriark Kirill, 34,764 kirker. 5.000 er blitt bygget og restaurert siden 2009. Kirken har 361 biskoper, nesten 40,000 prester og diakoner og 455 klostre. Under kommunismen ble omlag 23.000 ødelagt.

Den romersk-katolske kirke i Europa har ikke opplevd tilsvarende vekst. Den har med tyngde opplevd sekulariseringen i samfunnet. Pave Frans I derimot har gjennom sin personlighet fått mange i tale.

Ingen kommentarer: