torsdag, februar 18, 2016

Be navnet Jesus til alle tider

'Alle kristne - når de står opp om morgenen må først tenke på og huske Kristus. La alle gudfryktige kontinuerlig gjenta Navnet som en bønn i ditt sinn og med din tunge. 

Må du alltid bestrebe deg på å gjøre dette mens du står, reiser, sitter, hviler, taler, og gjør alle ting. 

Da skal du finne stor fred og glede'.

Hl.Simeon av Tessalonika.

Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: