tirsdag, februar 09, 2016

Utrolig kapasitet

'En annen ting som mennesker med funksjonshemminger har åpenbart for meg er deres utrolige kapasitet til å skape fellesskap og føre folk sammen.

Erfaring har vist meg at en person, helt alene, aldri kan helbrede en annen. En en-til-en situasjon er ikke en god situasjon. Det er viktig å føre sønderbrutte mennesker inn i et kjærlighetens fellesskap, et sted å hvor de føler seg akseptert og anerkjent for deres gaver og har en følelse av å høre hjemme. 

Det er hva sårede mennesker trenger og ønsker mest av alt'.

Jean Vanier (bildet), i From Brokenness to Community, side 28. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: