onsdag, februar 24, 2016

Søk hjertets fred først av alt

'For å forstå hvor grunnleggende det er for det kristne livets utvikling at vi så langt det er mulig å streve etter å oppnå og bevare hjertets fred, må vi bli overbevist om at alt godt vi kan gjøre kommer fra Gud og fra Gud alene. "For uten meg kan dere ingen ting gjøre" (Joh 15,5). Han sier ikke: "kan dere ikke gjøre særskilt mye", men "kan dere ingen ting gjøre". 

Det er nødvendig for oss å innse dette. Det vil føre til at vi ofte mislykkes og vi vil måtte gjennomgå mange prøvelser og ydmykelser for at denne sannheten skal gå opp for oss, ikke bare som en intellektuell overbevisning men som noe vi gjennom erfaringer forstår av hele vårt vesen. 

Gud skulle ha bespart oss for disse prøvelsene om Han kunne, men de er nødvendige for å få oss til å innse vår totale manglende evne til å gjøre det gode...

Det er av største betydning at vi strever etter å oppnå og bevare det indre freden, hjertets fred.

Et bilde kan forklare hva jeg mener. Tenk på en vannflaten på en sjø hvor solen lyser. Om overflaten er stille kan solen reflekteres aldeles tydelig i sjøen, og bildet blir klarere jo roligere vannet er. Om derimot overflaten er opprørt kan solen ikke avspeiles i den.

Det er på samme måte med vår sjel i forhold til Gud: jo roligere og mer fredfull den er, desto mer kan Gud avspeiles i den. Jo mer Guds bilde preges i oss, desto mer kan nåden virke i oss'.

Fader Jacques Philippe (bildet). Han tilhører kommuniteten Les Beatiitudes (Saligprisningene), et fellesskap som er sprunget ut av den karismatiske bevegelsen. Han er en internasjonalt skattet retreatleder og forfatter. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: