torsdag, februar 04, 2016

Hvem er en kristen?

Hva kreves egentlig for å kunne kalle seg en kristen? Jeg undrer meg litt på det.

Betyr det at for å kalle deg en kristen må du være som Sylvi Listhaug og støtte liberal politikk og hennes innvandrerkritiske linje, stemme Fremskrittspartiet eller De kristne? Må du være kritisk til pave Frans, og være overbevist om at Den romersk-katolske kirke er Skjøgen i Åpenbaringsboken? Må du støtte alt det den til enhver tid sittende regjering i Israel gjør - så lenge den regjeringen er konservativ? Må du være villig til å gi ditt liv for nasjonen Norge, om det skulle kreves av deg? Eller om du er amerikaner stemme på Donald Trump eller Ted Cruz? Kjempe for å bære våpen for å forsvare deg? Være motstander av Obamacare? Betyr det at du er en kristen at du kler deg på en bestemt måte? Eller blir med på homeparties for å kjøpe et eller annet vaskemiddel eller en bestemt helsedrikk som er et vidundermiddel?

Jeg spør fordi det kan synes slik når man leser en del avisinnlegg eller kommentarer på Facebook.

Når jeg leser Det nye testamente finner jeg helt andre kriterier for å kunne kalle seg en kristen. Som disse:

* Omvendelse og dåp
'Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndernes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave'. (Apg 2,38) 'Alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn'. (Joh 1,12)

* Ta opp sitt kors hver dag
'Han sa til alle: Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg'. (Luk 9,23) 'Da nå altså Kristus har lidd i kjødet, så må også dere væpne dere med den samme tanken, at den som har lidd i kjødet, er ferdig med synden, slik at dere ikke lenger skal leve etter menneskers lyster, men etter Guds vilje, den tid dere ennå skal være i kjødet. For det er nok at dere i den tid som har gått, har gjort hedningenes vilje ved å ferdes i skamløshet, lyster, drukkenskap, festing, drikkelag, og i skammelig avgudsdyrkelse. Nå undrer de seg over at dere ikke løper med dem ut i den samme strøm av utskeielser, og derfor spotter de dere. Men de skal gjøre regnskap for ham som står ferdig til å dømme levende og døde'. (1.Pet 4,1-5)

* Har Jesus som Herre i sitt liv
'Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon'. (Matt 6,24) 'Alle handler de stikk imot keiserens bud og sier at en annen, en som heter Jesus, er konge'. (Apg 17,7) 'Jesus svarte: Mitt rike er ikke av denne verden'. (Joh 18,36) 'Han (Moses) valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Han aktet Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt, for han så fram til lønnen'. (Hebr 11,25-26)

Så langt jeg kan se er en kristen et menneske som har omvendt seg fra sin synd, og tatt imot Jesus som både Frelser og Herre. Han eller hun er blitt borgere av et annet rike med en annen konge enn denne verdens konger og herrer. Han eller hun lever ikke lenger med sin gamle identitet, men er blitt nye mennesker i kraft av Jesu nåde og Hans blod. De er blitt konger og prester for et annet rike, med andre lover og med andre prinsipper enn denne verdens. Jeg tror at mange av våre problemer og utfordringer handler om at vi blander sammen Guds rike og denne verdens riker.

Ingen kommentarer: