torsdag, februar 11, 2016

Konkurranse

'En annen kilde til konflikt handler om å gi rom for andre slik at de kan vokse, i stedet for å konkurrere med dem og sette seg høyere enn dem.

Vår verden er en verden full av konkurranse. Vi er alle blitt opplært til konkurrerende verden og til å vinne, til å bli en fremgangsrik person, og til å klatre oppover promoteringens stige og komme oss ovenpå.

Derfor er det hardt å være del av et fellesskap og tre tilbake for å hjelpe andre til å vokse og kunne bruke sine gaver. I fellesskapet mangler man den aggressive konkurranse som fremheves i våre samfunn'.

Jean Vanier i From Brokenness to Community, side 31. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: