lørdag, februar 13, 2016

Frigjørelse

'Hva er 'umulig'? Det er frigjørelse. Å frigjøre mennesker fra fryktens demoner, fra ensomhet, fra hat og egoismen som lenker dem fast.

Å sette mennesker fri slik at også de kan elske, lege, og frigjøre andre.

Jean Vanier i From Brokenness to Community, side 30. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

"Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen'. (Gal 5,1)

"Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri'. (Joh 8,36)

Ingen kommentarer: