søndag, februar 21, 2016

Økende forfølgelse av kristne i Iran - mange er traumatisert

I forbindelse med en global samling i Roma nylig, understreket professor Christian Van Gorder (bildet) fra Texas, som også er ordinert pastor i American Baptist Churches, at muslimer som blir kristne i Iran har det om enn mulig enda verre i Iran enn de som er født inn i kristne familier. For tiden befinner det seg 92 fengslede kristne i Iran med muslimsk bakgrunn. De opplever store traumer.

Professor Gorder har i 30 år hatt en pågående interaksjon med kristne i Iran. Han har vært en gang i landet, men etter at han skrev boken: Christianity in Persia and the Status of Non-Muslims in Iran i 2010, har han ikke våget seg tilbake. Han er neppe velkommen.

Antall kristne i Iran varierer mye, fra det offisielle tallet på 240.000 til 370.000, forteller professor Gorder. 10 prosent av disse lider for sin tros skyld. Da snakker vi om en konstant pågående forfølgelse av seriøs karakter. Det er i særlig grad protestantiske kristne - baptister og pinsevenner - som arbeider aktivt med evangelisering som blir utsatt for den kraftigste forfølgelsen. Men majoriteten av de iranske kristne - ortodokse armenere og assyrere eller khaldeiske kristne blir ansett å være andreklasses borgere.

Kristne i Iran blir også diskriminert på arbeidsplassen. Noen sliter med å skaffe seg bolig, andre med å komme inn på akademiske studier.

Den siste tiden har også forfølgelsen i Iran intensivert i styrke. Det har nok sammenheng med den store kristne vekkelsen som pågår overalt i landet. La oss huske våre trossøsken i Iran i våre forbønner.

Ingen kommentarer: