søndag, februar 14, 2016

Aksept

'Å ha samfunn med noen betyr å akseptere mennesker akkurat slik de er, med alle deres begrensninger og indre smerte, men også med deres gaver, deres skjønnhet og deres kapasitet til å vokse; å se skjønnheten fra innsiden med all dens smerte.

Å elske noen betyr ikke først å gjøre ting for dem, men å åpenbare for dem deres skjønnhet og deres verdi, og si til dem gjennom vår holdning:

Du er vakker. Du er verdifull. Jeg stoler på deg. Du kan stole på deg selv'.

Jean Vanier (bildet) i From Brokenness to Community, side 16. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen.

Ingen kommentarer: