onsdag, april 14, 2010

Anabaptistisk nettverk etablert i Sør-Afrika

Så har også Sør-Afrika fått sitt nettverk for radikal kristen tro. The Anabaptist Network of South Africa vil styrke båndene mellom de som vil leve ut et radikalt Jesusliv i hverdagen, som vil leve i harmoni med skapelsen, praktisere fred og rettferdighet i alle relasjoner, tjene andre i Jesu navn, og vandre sammen med medsøksen i troen. En egen nettside og Facebook side er etablert, noe som vil gjøre det lettere å få kontakt og kunne bygge relasjoner både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Det skjer mye spennende i Sør-Afrika for tiden. Jeg har tidligere skrevet om det viktige arbeidet som Floyd og Sally McClung gjør med hensyn til menighetsbygging og disippeltrening. Nå vil kristne i Sør-Afrika også utfordres med urkirkens og den radiakale reformasjonens tankegods, til å leve et kristenliv mer i pakt med originalen. For det er ikke til å underslå at behovene i Sør-Afrika er mange og utfordrende fortsatt. Her tror jeg nettopp anabaptismens vektlegging av å følge Bergprekenen og Guds rikes prinsipper, kan få stor og positiv innflytelse på Sør-Afrika.

Jeg skal i kommende artikler se litt nærmere på det som skjer i Sør-Afrika med hensyn til de menigheter og grupper som er knyttet til dette nettverket.

Nettsiden til det anabaptistiske nettverket i Sør-Afrika finner du her:
http://anisa.org.za/about

Ingen kommentarer: