lørdag, april 03, 2010

Skandaløst av pavens predikant

Fader Raniero Cantalamessa (bildet) har vakt berettiget oppsikt med sin støtende og svært upassende sammenligning med kritikken av håndteringen av pedofiliskandalen med antisemttisme.

Mens pave Benedict har forholdt seg taus i sine taler nå i påsken om pedofiliskandalen som ruller verden over, brukte pavens egen predikant, fader Cantalamessa, en messe i Peterskirken til å trekke linjer mellom de grusomme jødeforfølgelsene, som savner sidestykke i verdenshistorien, og den kritikken som nå rettes mot Den romersk-katolske kirken og paven for måten anklagene om seksuelt misbruk er blitt håndtert på.

Sammenligningen er svært upassende og støtende. Det er umulig å sammenligne folkemordet på jødene med den kritikken som nå rammer Romerkirken. Så reagerer da også jøder kraftig verden over. Romerkirken som har en heller tvilsom historie å se tilbake på når det gjelder nettopp jødeforfølgelser, burde være ytterst forsiktig med å snakke om jøder og deres lidelser i det hele tatt. Romerkirken har selv påført jødene grusomme lidelser, og dette burde ikke være ukjent for pavens og Vatikanets egen predikant.

Dette skjer også samtidig med at overgrepsskandalen i Den romersk katolske kirke stadig øker i omfang. At paven ikke taler offentlig om dette i større grad enn det han gjør, er i seg selv en skandale.

Se også:
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/paven/artikkel.php?artid=586115

http://www.vl.no/kristenliv/article21400.zrm

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=208041

6 kommentarer:

PC sa...

Sjekk, The Intelligence Squared Debate, Christopher Hitchens and Stephen Fry vs The Catholics (1 of 5)

http://www.youtube.com/watch?v=8XpGyHJZ9b0

http://www.youtube.com/watch?v=ER83SF3-DoY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=2PP6e5q6OtA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=zxUygRFMxj4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=HnerPDY87mM&feature=related

Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Bjørn Olav sa...

Les reglene for å kommentere. Banneord tillates ikke.

Anonym sa...

Det "fader" Cantalamessa sa er så drøyt og så ufattelig DUMT at det er helt hinsides at ingen av de han diskuterte talen med i forkant (for jeg antar at man diskuterer innholdet i slike taler) tok tak i idiotien, og fikk satt en stopper for det. Noe av det han sa var: "Stereotypifiseringen og forflytningen av personlig ansvar og skyld til en kollektiv skyld minner meg mest om DE MEST SKAMMELIGE SIDENE VED ANTISEMITTISMEN".
Betyr det da at det finnes sider ved antisemittismen som IKKE er skammelige? Betyr det da at noe av bakgrunnen for antisemittismen var "forflytningen av personlig ansvar og skyld til kollektiv skyld"? Hvilket "personlig og skyld" er det det er snakk om? Hvilke jøder var det som hadde gjort seg skyld i noe, og hva var det de hadde gjort seg skyld i?
Det at Vatikanet lot en slik tale "slippe gjennom" sensuren, kan ikke bety annet enn at de står bak det "fader" Cantalamesso her sier.
Med andre ord har hele Vatikanet mistet vettet. Dersom de da hadde noe vett i utgangspunktet.
Katolikker over hele verden burde melde seg ut.

Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Bjørn Olav sa...

Les reglene for å kunne kommentere på denne bloggen. Kan du ikke respektere dem kan du la være å skrive her.