tirsdag, april 06, 2010

Å bli værende på et stedJonathan Wilson-Hartgrove tar i sin nye bok opp noe som jeg selv er svært opptatt av for tiden: stabilitet. I den konteksten Wilson-Hartgrove setter dette handler det om å bli værende der hvor man er. Dette er et budskap som absolutt passer veldig godt inn i en tid hvor alt skal skje så hurtig, og hvor det er mest om å gjøre få med seg mest mulig og være mange steder på kortest mulig tid. Hvis vi skal se noe gro etter oss, og hvis vi skal bære frukt i den tid vi lever, trenger vi å slå rot. Bli! Her har den "moderne" kontemplative Jonathan Wilson-Hartgrove et og annet å lære oss. Jeg skal bestille boka hans omgående. Den kommer vel forhåpentligvis på norsk også?

Ingen kommentarer: