onsdag, april 21, 2010

Den rensende ild og det uskapte lyset

Noen ord av Peter Halldorf (bildet) har fulgt meg den siste tiden. De vil ganske enkelt ikke slippe tak i meg. I god ortodoks tradisjon taler han om at Gud kan oppleves på to måter:

* Som en rensende ild
* Som et lys som opplyser

Peter Halldorf skriver: "Det vekker i oss forferdelse og forundring. Forferdelse, når alt det i vårt liv fortæres som ikke er en avglans av den rene kjærligheten. Forundering, når lyset fra den evige verden strømmer inn i oss som en uventet gave."

Det er ingen tvil om at Halldorf har rett når han sier at "begge erfaringene gis oss av Ånden, den kjærlighetens ild som Jesus kastet inn i menneskenes sjel på pinsedagen."

Så snakker Halldorf om pinsen, om ildtungene som setter seg på hver og en av dem.

"Ilden som viste seg for øynene deres var et synlig tegn på en usynlig virkelighet. Disiplenes brennende lengsel forente seg med den himmelske ilden. De ble renset, og de ble seende. Det er først når mennesket blir seende, at troen blir født... Hva er det de har sett? Det uskapte lyset, Jesus Kristus, det lys som lyser i verdens mørke og som formidles av Ånden. Nå forstår vi hvorfor Åndens gaver er av en så uendelig verdi. Som fedrene sier: Hver sann gave som Den Hellige Ånd gir, er ingen ting annet enn en kjærlighetsild."

Jeg ber: Kom Hellige Ånd!

3 kommentarer:

Biskop Kyrillos sa...

Det gläder mig att Du presenterar Peter Halldorf som jag själv har stor respekt för även om jag har en del undringar. Han är pingstvän och pingstpastor. Han klär sig som en ortodox präst med dragning åt den koptiska ortodoxa kyrkan. Allt detta må vara OK! Men vad säger de övriga pingstvännerna, och i vilken succession står han? Under alla förhållanden är han en sannskyldig ortodox kristen.

Bjørn Olav sa...

Peter Halldorf er en god venn av meg. Det er nok flere som undrer seg i likhet med deg. Noen reaksjoner er det blant hans trosfeller i pinsebevegelsen, noen kraftige også, men når de møter Peter personlig tror jeg alle ser hans inderlige ønske om å følge Kristus hengivent og ekte. Det er jo også et spørsmål mht suksesjon, men det har jeg aldri spurt ham om.

Anonym sa...

Takk for at du gir oss næring til å søke Jesus på dypet, der Han åpenbarer seg som den Han er på en måte som oppfyller enheten med Han på en velsignet velsignet gave fra skaperen selv.

Du er en glede for meg på min vandring på jorden, for du er ekte i din tro utifra der du er i bibelen idag.

Må flere våge å kaste seg inn i bibelens dype evige ord som på dypet lyser mot lyset selv vår Gud som elsker oss så høyt at Han vi dele det helligste med Oss fallene jordvandrere som har forlatt Han for å oppleve smerten som er utholdelig over å leve uten Hans kjærlighet.

Nå vet jeg at Jesus kommer til venner når Han vender tilbake på jorden for noen våger å følge Hans venner som går hele veien med Han.Selv om hånet og spotten kommer fra dem som ikke elsker Han, må tørkes fra pannen på vennene Hans som verden hater.

Broderlig i kristus