fredag, april 09, 2010

Gateevangelisering førte til etablering av den første baptistmenigheten i Zagreb


Vinteren 1872/73 begynte en mann ved navn Heinrich Meyer husmøter i Kroatia's hovedstad, Zagreb. I forkant av disse husmøtene hadde Heinrich Meyer kjørt gjennom Zagrebs gater med hest og kjerre. På kjerren stod det svære plakater med tegninger av en åpen Bibel. Den spede begynnelsen gav synlige resultater. John Zrinscak ble den første som ble døpt på bekjennelse av sin tro på Jesus, og sammen med noen få andre ble den første baptistmenigheten i Zagreb grunnlagt, og registrert. Men etter noen måneders virke måtte Heinrich Meyer forlate Kroatia. Han fortsatte sin evangeliske virksomhet ut fra baptistmenigheten i Budapest. Den nye menigheten i Zagreb fikk dermed en vanskelig start. Men etter hvert som de nyfrelste vokste til i troen, ble flere lagt til menigheten. John Zrinscak ble den første nasjonale baptistforkynneren i Kroatia, og var med i ledelsen av menigheten frem til sin død i 1928.

Det skulle bli viktig for den videre utviklingen av baptistmenigheten i Zagreb at Vinko Vacek (bildet) kom tilbake til hjemlandet fra et opphold i Amerika. Ja, ikke bare for Zagreb's vedkommende, men for utviklingen av baptistmenigheter over hele det daværende Jugoslavia. I 1927 ble Vacek pastor for menigheten i Zagreb og var det frem til sin død i 1939. Mens han var pastor vokste menigheten både i antall og modenhet. Han utgav bladet "Evangeliets røst", et blad som fikk stor betydning i å fostre den nye generasjonen kristne. I tillegg til de oppgavene han hadde som pastor i Zagreb reiste han over hele Jugoslavia og forkynte evangeliet. Han lærte også opp nye evangelister og misjonærer. Det skulle bli en av disse misjonsreisene som førte til hans død. På en jernbanestasjon drikker han uten å vite det forgiftet vann, og dør kort tid senere av forgiftningen.

I forbindelse med 2. verdenskrig konfiskerer tyskerne baptistenes menighetslokale, og gjør den om til et lager. De troende fortsetter å møtes i hjemmene, og menigheten vokser også under disse vanskelige tidene.

Baptistmenigheten i Zagreb kom etter krigen inn i en nokså innadvendt virksomhet. Dette ble endret i forbindelse med at evangelist Billy Graham besøkte i 1967. Menigheten tok aktivt del i organiseringen av møtekampanjen. Året etter kom Cliff Richard på besøk, og menigheten tok også aktivt del i forberedelsene til konserten med ham.

Historien om menigheten i Zagreb kan ikke skrives uten å nevne pastor Peter MacKenzia som ledet menigheten fra 1993. Hans periode er preget av vekkelse og fornyelse. Menighetsarbeidet ble også bedre organisert, og det ble satset på både barne- og ungdomsarbeid, og utadrettet virksomhet. Dette har ført til at antall medlemmer har økt.

Baptistmenigheten i Zagreb er i dag en menighet som er tydelig evangelisk og med en sterk sosial profil.

Ingen kommentarer: