torsdag, april 08, 2010

Vi trenger "vannbadet i Ordet" og "levende Bibler"

For en tid tilbake fant jeg dette bildet av en ortodoks munk. For meg var han ukjent, men det var noe med ansiktet hans som tiltrakk seg min oppmerksomhet. Jeg synes å se noe av Jesus i det. De milde ansiktstrekkene, roen, de talende øynene. Så fikk jeg vite litt mer om personen som var avbildet. Han var abbedved Chelije klostret i Valjevo i det vestlige Serbia, og het fader Justin (bildet). Fader Justin var en mann som elsket Guds ord. Han var bare 14 år gammel da han begynte å studere Bibelen på en virkelig seriøs måte. Resten av sitt liv bar han med seg sitt Nytestamente overalt hvor han befant seg, og leste trofast tre kapitler hver eneste da, resten av sitt liv. Spesielt elsket han evangeliene. En person som fyller seg så mye med Guds ord blir forandret innenfra og ut.

Fader Justin ble født 25. mars 1894 og kom fra et gudfryktig hjem. Han ble født inn i en prestefamilie - familien Popovich. Popovich på serbisk betyr egentlig "familie eller sønn av en prest". Som barn og ungdom var han kunnskapshungrig. Han søkte svar på livets spørsmål og utfordringer gjennom Den Hellige Skrift, Kirkefedrene og spesielt gjennom de livseksempler som Kirkens hellige menn og kvinner representerer. "De hellige" var for fader Justin "levende Bibler" eller "inkarnerte dogmer". En av de som fikk stor betydning for fader Justins liv var den hellige Serafim av Sarov, som jeg ganske nylig omtalte på bloggen min. Men han nevner også Johannes av Kronstadt - også omtalt på bloggen her - og Sergius av Radonezh og Anthony og Theodosios fra Klippeklostret i Kiev.

Det er mange ting som kunne vært nevnt om denne mannens liv, men poenget mitt med å skrive dette er å trekke frem det eksempel fader Justin er i det å bade sitt liv i Skriftens ord. Jeg ser mer og mer betydningen av dette, også fordi det er så få som forstår betydningen av det Bibelen kaller for "vannbadet i Ordet". Apostelen Paulus skriver om hvordan:

"Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den, for å hellige den ved å rense den ved vannbadet i ordet." (Ef 5,25b-26)

Fordi vi utsettes for så mange inntrykk - så mye som påvirker oss i feil retning - trenger vi å bade oss selv i Guds ord hver dag. Guds ord renser oss.

Det andre jeg vil trekke frem i denne sammenhengen er de eksemplene som fader Justin henter frem av levd liv. Andre kristne kan være med på å inspirere oss gjennom de livene de har levd. Jeg har også noen slike som jeg lar utfordre meg gjennom å lese om deres liv og levned. Har du noen slike? Noen av mine er hentet fra Kirkens 2000 årige historie, og jeg har noen som fremdeles lever som er til stor hjelp for meg i å følge etter Jesus i dag. Disse eksemplene - både de historiske og de levende - motsier ikke Guds ord, men bekrefter det.

Ingen kommentarer: