fredag, april 09, 2010

Serbiske baptister har som mål å plante 10 nye menigheter på 5 år

Serbiske baptister har satt seg som mål å plante 10 nye forsamlinger i løpet av de kommende fem årene. Men misjonsarbeidet i Serbia møter motstand. Serbere definerer seg selv som ortodokse, men mange er det kun i navnet.

Eksekutivkomiteen i Den europeiske baptistfederasjonen møttes i Beograd 18.-20. mars. Da fikk medlemmene høre Ondrej Franka (i midten på bildet), generalsekretæren for Den serbiske baptistunionen, fortelle at serbiske baptister ikke har lykkes i å få noen offisiell anerkjennelse som religøst samfunn i landet. Selv en henstilling med 600 underskrifter gjorde ikke inntrykk på landets myndigheter. Det er kun ortodokse, katolikker, reformerte, jøder og muslimer som anerkjennes som religiøse samfunn i Serbia og som får de privilegier dette medfører. Det ironiske er at under kommunistregimet i Jugoslavia var baptistene regnet med som trossamfunn. Slik ble det ikke når Jugoslavia ble oppløst og Serbia ble egen nasjon.

Baptistene i landet arbeider med to program. Det ene har de kalt "Antiokia" og det andre "Berøa". Det første handler om utadrettet misjonsarbeid som menighetsplantingsprosjektet, det andre handler om trosopplæring og inspirasjon til fortsatt menighetsrelatert arbeid.

75 baptistmenigheter har sluttet seg til Den Serbiske Baptistunionen, og tilsammen har disse 2500 medlemmer. Det er også en annen baptistunion i landet, Unionen av Evangelisk kristne/Baptistene som primært jobber sør i landet. Denne unionen har 14 menigheter med tilsammen 700 medlemmer.

Ingen kommentarer: