torsdag, april 08, 2010

To vekkelser i endens tid - en falsk og en sann

I Matteus kapitel 13 finnes det en samling av flere av de lignelsene Jesus fortalte. En av dem er lignelsen om ugresset i åkeren. Denne lignelsen er blitt aktualisert igjen for mitt vedkommende. Det har sin bakgrunn i et profetisk budskap som ble gitt i 1984 i Sverige.

For flere av oss som ble frelst på 1970-1980 tallet - for mitt vedkommende i 1972 - ble konferansene på Jutatorpet i Sverige en kilde til åndelig inspirasjon og hjelp. En av de som talte der var den amerikanske forkynnern Jerry Potter. Jeg har lyttet til mange radikale prekener og bibeltimer av ham gjennom årenes løp. I 1984 bar Jerry Potter frem et alvorlig profetisk budskap, hvor han tilkjennegav at han opplevde at Gud talte til ham og at det kommer to vekkelser eller bevegelser i endens tid som berører lignelsen som ugresset i åkeren. Denne vekkelse eller bevegelse kan se ut som en innhøstning, men det som det er snakk om er en innhøstning av ugresset. Det hele kan se ut som en vekkelse, men den er falsk. Dette er kompromissets vei, og de budskap som gis handler alle om vårt "jeg", om "selvet". Det kan se ut som om mange blir frelst, men det hele er svært overfladisk og det er ingen sann omvendelse det er snakk om. Senere, sa Jerry Potter, kommer det en annen vekkelse, hvor hveten samles i hus.

Nå må alle profetiske ord prøves på Guds ord, og det jeg nå skal skrive likeså! Av plasshensyn har jeg ikke sitert bibelordene fra Matteus 13, men før du leser videre ber jeg deg ta frem ditt Nytestamente og lese først Matt 13,24-30 som er lignelsen, og så Matt 13,36-43 hvor Jesus forklarer for disiplene hva denne lignelsen betyr, før du leser videre i teksten her!

Jeg skal ikke gjennomgå teksten for deg, men kun stanse opp for ett ord, nemlig ordet "ugress" som på gresk er ordet "darnell". "Darnell" ser ut som hvete og det er umulig å se forskjell på det som er ekte hvete og det som er "darnell" før det modnes. Det er først ved innhøstningen at det er mulig å skille hveten fra ugresset.

Det er interessant å se litt nærmere på dette ordet "darnell". Noen franske venner av meg forteller at de har et ord på fransk - ivraie - som beskriver en parasitt på hvetefeltet, og dette ordet betyr "beruselse" eller "drukkenskap". Og det interessante er at denne planten "darnell" gir alle de symptomer som finnes på drukkenskap og beruselse: talevansker, problemer med å stå oppreist, ustø gange, en kropp som rister og skaker.

I dag pågår det en "vekkelse" eller skal vi heller si en bevegelse som karakteriseres av nettopp dette: På møter har enkelte problemer med å stå på beina og krabber rundt i lokalet, noen roper og skriker. Taleren snøvler som om han eller henne skulle være beruset. Og man snakker til og med om å "være fulle i Ånden", om å "skjenke seg en drink". På You Tube ligger det ute videoer av møter hvor predikanten går rundt med en malekost og "maler" folk i ansiktet med vann, som et tegn på at de skal oppleve Guds nærvær og glede. Man snakker om å være en "Holy Ghost bartender".

Jeg synes det er interessant å se dette litt i sammenheng med Jerry Potters profeti, og lignelsen om hveten og ugresset. I dag er det viktigere enn noensinne å lytte til det apostoliske råd i 1.Joh 4,1:

"Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden."

4 kommentarer:

Anonym sa...

Veldig interessant. Var det slik at den falske vekkelsen ville komme først, så den ekte?
Jeg tenker umiddelbart på det som skjer i Morningstar Ministries med Todd Bentley jeg. Der er det jo et overdrevent fokus på Todd og hans opplevelser, og det at man bare skal komme å få en impartation av kraften...
Ingen sønderknuselsen, ingen syndenød..ingenting slikt-...bare fylles av denne ilden eller kraften som Todd snakker om...

Om det er slik vil jo tiden vise..men det forteller oss vel bare hvor viktig det er å være våkne.

MT

Wenche Johanne sa...

Jeg synes også dette er veldig interessant. Hva tror du om den hyppige bruken av tungetale som ikke minst på 80 og 90-tallet ble anvendt i stor skala. Jeg gikk en gang på mitt første aglowmøte i min hjemby på åttitallet, nyfrelst som det het, og ble såkalt åndsdøpt og fikk tungetale. har alltid følt meg usikker på legitimiteten i dette, men stått og bedt sammen med mange andre i menighet og på bibelskole i "bønnebrus".Jeg tror at det kan være en fare for at det er med på å ødelegge et ordentlig bønneliv. Hva tror du?

Bjørn Olav sa...

MT

I en tid som vår er det kanskje viktigere enn noensinne å være våken. Påvirkingskildene er så mange. Jeg er enig med deg i at det blir veldig opphauset det som skjer rundt Todd Bentley. Slik har det vært stort sett fra dag en.

Bjørn Olav sa...

Tungetalen mener jeg hører hjemme i det personlige og private bønnelivet. Jeg finner ikke noe i Bibelen om at de bad i tunger samtidig. Det står heller tvert imot.