onsdag, mars 10, 2021

Hva skal Israel med fiender da de har slike venner


Et innlegg på Facebook-siden: 'Nei til boikott av Israel' har i dag vakt berettiget oppsikt og bestyrtelse, for ikke å si sinne. En av administratorene av siden, El Tarud, la ut et innlegg hvor han skriver om LO-leder Hans-Christian Gabrielsen tragiske død, bare 53 år gammel. Samme dag som dødsfallet blir kjent skriver Tarud at 'de som demoniserer, delegitimerer og kjemper mot Israel fortjener ikke å leve lenge'. Går det ann å bli mer kynisk og ufølsom overfor etterlattes familie?

Det gikk ikke lenge før reaksjonene kom. I skrivende stund har 298 personer kommentert innlegget, de aller fleste av dem fordømmer ordbruken. Men det skulle gå mange timer før El Tarud endret noe av ordlyden. Den svært belaastende setningen er nå fjernet, men innlegget avsluttes med ordene: 'Jeg vil ikke savne ham' (altså Gabrielsen).

Dette tvang medadministrator Roark Junior på banen hvor han presiserte at innlegget sto for Taruds egen regning, men utrolig nok skriver han at Taruds svært krenkende innlegg er 'innafor' det som tillates på siden.

Mange har i dag forlatt Facebook-siden, deriblant jøder. 

Facebook-siden har over 3,800 medlemmer. El Tarud er synonym for Elvin Tarud. Han oppgir selv åvære 56 år. Begge de ansvarlige for nettsiden fremstår som anonyme. 

I kommentarfeltet er det flere som skriver at de er glade over at LO-lederem er død.

Hva skal vel Israel med fiender når de har slike venner som disse to? Dette ødelegger mer for Israels sak enn mye annet. Man krenker ikke døde mennesker. 

Som Israels-venn som har skrevet mye om jødehatet og antisemittismen, tar jeg skarp avstand fra El Taruds famøse innlegg. Mange har oppfordret ham til å slette det. Det skjer nok ikke.

Ingen kommentarer: