onsdag, mars 03, 2021

Natten lyser som dagen


 Jesus er den gode hyrde. Han leter opp sauen som har gått seg bort. Faderen har sendt ham for å hente tilbake alle de som har gått seg vill. For å finne dem, må han selv gå ut i ørkenens ensomhet. Han må forene seg med sauene i all deres ensomhet og angst. Bare på den måten kan han føre dem tilbake til Faderen. 

Men da Jesus gikk inn i ørkenens håpløshet, ble den forvandlet. Nå er Gud også der. Natten er ikke lenger mørk, ensomheten er blitt til fellesskap.

Jesus er forenet med dem som roper ut sin angst og fortvilelse etter å ha vendt seg bort fra Gud. Jesus roper selv på korset: 'Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?' (Matt 27,46).

Det finnes ikke lenger noen absolutt ensomhet. Gud selv er med i menneskers fortvilelse. Han er med i det gudsforlatte. 

Jesus stiller seg midt i menneskehetens synd. Og da er det fortapte ikke lenger fortapt. Det har fått sin plass i Gud selv. Jesus har vært fortapt, og han er Gud. Han gjennomlyser selve gudsforlattheten med kjærlighet. 

Noen mennesker har et spesielt kall til å gå frivillig inn i den totale ensomheten, sammen med Jesus. De gjør det for at det skal finnes kjærlighet også der. Slike mennesker bærer verden tilbake til Gud.

- Wilfrid Stinissen: I Guds tid. Verbum 1994, side 85

Ingen kommentarer: