tirsdag, mars 23, 2021

Å lese med østlige briller


Vår virkelighetsoppfatning er vestlig. Vi leser med vestlige briller, både sekulærhistorie, kirkehistorie og samtidshistorie. Vi leser Bibelen og teologi med vestlig tankegods. Enda Bibelen i aller høyeste grad kommer fra en østlig kultur. Hva ville skje med vår forståelse av historien, teologien, måten vi så på verden på, om vi tok på oss østlige briller? 

Ganske annerledes vil jeg tro. Det ville gi oss andre perspektiv. 

Garantert.

Ingen kommentarer: