fredag, mars 26, 2021

Led martyrdøden fordi han brøt fastereglene


Navnet Klaus Hottinger sier neppe noe til noen i dag. Men en gang i tiden var han en viktig skikkelse i den sveitsiske reformasjonen. På denne dagen - 26.mars i 1524 - led Klaus martyrdøden i Lucerne i Sveits.  Han ble brent levende bundet til en stake.

Hva var hans store forbrytelse? To år tidligere hadde Klaus Hottinger deltatt i en sammenkomst sammen med flere andre som har fått navnet: 'pølseaffæren'! Den handlet om at flere kristne i Zurich trosset de kirkelige autoriteter og spiste pølser i fastetiden. Denne hendelsen, som fant sted i hjemmet til trykkeren Christoph Froschauer, markerer begynnelsen til den sveitsiske reformasjonen.

Klaus Hottinger var også nært knyttet til mange av medlemmene av De sveitsiske brødre, en gren av den anabaptistiske bevegelsen, men rakk selv aldri å knytte seg til dem. Klaus Hottinger ble nemlig henrettet 10 måneder før den første troende dåpen fant sted i Zurich i januar 1525. Hottinger var skomaker av yrke.

Billedtekst: Domkirken i Lucerne. Foto: Anabaptist Executions Guide.                         

Ingen kommentarer: