onsdag, mars 24, 2021

Håp i alle livets stunder


 Det er sentralt i den bibelske tradisjonen at Guds kjærkughet til sitt folk ikke må glemmes. Det må vi holde fast ved. Når alt er mørkt, når vi er omgitt av fortvilte stemmer, når vi ikke ser noen utvei, da kan vi finne frelse i kjærligheten slik vi husker den, en kjærlighet som ikke bare er et vemodig minne om en svunnen tid, men en levende kraft som styrker oss i dag. Gjennom hukommelsen overskrider kjærligheten tidens begrensning og tilbyr oss hjelp i alle livets stunder.

- Henri Nouwen i The Living Reminder

Foto: Pixabay

Ingen kommentarer: