lørdag, mars 13, 2021

Et profetisk kall om å hjelpe jødene hjem, del 3


Israel er utvalgt av Gud. Det er nådens utvelgelse som har sin grunn i Guds egen godhet og kjærlighet. Det har absolutt ingen ting å gjøre med at Israel har gjort seg fortjent til dette høye kall. Det er den Gud som eier hele jorden som utvelger Israel: "Dersom dere nå virkelig vil høre på min røst og holde min pakt, da skal dere være min eiendom framfor alle folk - for hele jorden er min." (2.Mos 19,5) Om denne utvelgelsen heter det:

"For et hellig folk er du for Herren din Gud. Deg har Herren utvalgt av alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk. Ikke fordi dere var større enn andre folk fant Herren behag i dere, så han utvalgte dere. For dere er det minste av alle folkene. Men fordi Herren elsket dere og fordi han ville holde den ed han hadde sverget deres fedre..." (5.Mos 7,6-8a)

 Når Israel utvelges er det fordi alle jordens slekter skal velsignes i Abrahams ætt: "Og i deg skal alle jordens slekter velsignes." (1.Mos 12,3)

Det hele begynner med Abraham, som kalles 'troens far' og 'Guds venn'. Allerede i kallets stund får Abraham kjennskap til at Guds frelsesplan er universell og omfatter alle folkeslag, og at nettopp dettr var selve årsaken til Israels utvelgelse. "Frelsen kommer fra jødene," sa Jesus. Israels utvelgelse står ved makt som en frelens budbringer og formidler. Men ikke bare det. Israel er også et advarende tegn for oss kristne hva angår frafallets realiteter og konsekvenser. 

Herrens profeter profeterte at Abrahams, Isaks og Jakobs Gud skal "igjen utvelge Israel" (Jes 14,1) og 2enda en gang utvelge Jerusalem". (Sak 2,16) Denne nye utvelgelsen skal skje ved opprettelsen av en ny pakt: "Se, dager kommer, sier  Herren, da jeg opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus.' (Jes 31,31)

Herren skal en dag gi Israel et nytt hjerte. Det skjer når Messias kommer tilbake: "Fatt da det annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet, for at husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn, og han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere, Jesus, han som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av." (Apg 3,19-21)

Vi som lever nå er vitne til at Guds profetiske ord og jødene og Israel går bokstavelig talt oppfyllelse! Tiden er nå kommet da jødene som er i utlendighet - i diasporaen - igjen kan kalle Israel for sitt hjemland. 14.mai 1948 var det endelig slutt på 2000 år med fremmed herredømme over Israel, og i 1967 også over Jerusalem. Jesus hadde forutsagt dette: "Men når du ser Jerusalem omringet av krigshærer, da skal dere vite at buyens ødeleggelse er nær. Da må de som er i Judea, flykte til fjells. De som er inne i byen, må gå ut, og de som er ute på landet, må ikke gå inn i byen. For detteer gjengjeldelsens dager, da alt det som står skrevet, skal bli oppfylt. Stakkars dem som er med barn og dem som gir die i de dager! For stor nød skal det være på jorden, og vrede over dette folk. De skal falle for sverds egg og føres som fanger til alle folkeslag," (Luk 21,20-24) Alt dette ble oppfylt i år 70 etter Kristus da Jerusalem ble omringet og Tempelet ødelagt og jødene spredt til alle folkeslag.

Men Jesus forutså også noe annet. Han sa; "Og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningenes tider er til ende." (Luk 21,24b)

Dette ordet gikk i oppfyllelse under 6.dagers krigen i 1967 da Jerusalem kom på jødiske hender for første gang siden år 70.

Vi merker oss Jesu ord i denne sammenhengen. Jerualem skal være nedtrådt av hedninger INNTIL hedningenes tider er slutt! Vi lever på lånt tid.

fortsettes

Ingen kommentarer: