onsdag, mars 10, 2021

Martyr-synoden, forfølgelse og evangelisering, del 3


Her er tredje og siste del i denne serien om Døperkonferansen eller Martyrkonferansen i 1527. Det er naturlig å avslutte med de syv artiklene som ble ført i pennen av Michael Sattler og vedtatt av konferansen. 

Om dåpen:

Dåpen skal gis til alle som tror på Jesus Kristus og har fått syndernes forlatelse i Hans navn. Den som ønsker å bli døpt skal selv be om det, og i Faderens, Sønnen og Den Hellige Ånds navn skal så frn troende begraves i dåpen for å oppstå til et nytt liv. Spedbarnsdåpen er ikke etter Guds ord.

Om utelukkelse fra menigheten:

Medlemmer som synder åpenbart og som ikke vil ta imot formaning både en og to ganger, skal utelukkes av menigheten, med henvisning til Matt 18.

Om nattverden:

Brødsbrytelsen er for sanne troende døpte, slike som har en Guf, en tro, en dåp og en ånd, og som er forenet i en kropp som er menigheten. Kristus er hodet for menigheten og brødsbrytelsen et minnemåltid.

Om atskillelse fra verden:

Alle troende skal skille seg fra verden og det falske kirkesystem. De må avsky alt som ikke er forenlig med Gud og Kristus. De troende skal ikke bruke sverdet.

Om menigheten:

Menigheten er en åndelig enhet. I ledelsen for den står en forstander. Forstanderen skal forrette i ånelige anliggender. Om nødvendig skal menigheten underholde sin forstander, for den som tjener i menigheten skal leve av evangeliet. Hvis forstanderen synder, skal han utelukkes fra sin gjerning.

Om øvrigheten:

Sverdet er bare en ordning for den verden som ikke er under Guds ordning. vrigheten skal straffe det onde. Synder et medlem i menigheten, skal menigheten ta seg av ham. Menigheten har Guds ord, som er sannhetens og rettferdighetens våpen.

Om edsavleggelse:

Kristus er lovens oppfyllelse. Skriften forbyr å sverge. Matt 5. Ingen troende døpte skal avlegge ed.

Ingen kommentarer: