fredag, mars 19, 2021

Profetisk: Be fram den fjerde Aliyah-bølgen


I dag blåser Guds Ånd over de tørre bein i dalen, slik profeten Esekiel profeterte om. Jøder i landflyktighet gjør Aliyah og vender hjem til hjemlandet Israel. Denne hjemkomsten er en bokstavelig oppfyllelse av mer enn 700 skriftsteder som inneholder profetier om at jødene ville komme tilbake til Israel etter at de i år 70 hadde blitt spredt til alle jordens nasjoner. Nå oppfordrer den internasjonale bønnelederen Rick Ridings, som sammen med kona Patricia,, har ansvaret for bønnehuset Succat Hallell forbedere over hele verden til å b om en ny bølge med Aliyah.

Rick Ridings skriver:

"Så hvis vi ser på  moderne historie, har det vært det jeg vil kalle tre store bølger av Aliyah, av jødiske folk som vendte tilbake til Israel. Og da jeg  begynte å undersøke litt mer om dette begynte jeg å innse at hver store bølge av Aliyah ble født, det skjedde ikke bare, den ble født i bønn, den ble innledet av en bevegelse av bønn, som var kraftig, det var djupt, det var utholdende stridende bønn, som kunne føde Guds hensikter for at Aliyah-bølgen skulle komme fram, og jeg tror vi gjør oss klare nå for den fjerde store Aliyah-bølgen.

DEN FØRSTE BØLGEN: 1881-1914

Den første store Aliyah-bølgen skjedde fra årene, 1881 til 1914. Mange mennesker er ikke klar over at mannen som skrev den veldig kjente salmen i den engelsktalende verdenen, It Is Well With My Soul, Horatio Spafford, flyttet hit, til en stor kostnad, til Jerusalem i 1881. Han begynte på noe som senere ble kjent som den amerikanske kolonien, men faktisk var det omtrent halvparten amerikansk og omtrent halvparten svensk, men de var store forbedere som hadde hørt Herrens ord.

Faktisk var det de religiøse tidsskrifter fra den tiden som spottet de som trodde at det ville bli en bokstavelig tilbakevending av det jødiske folket tilbake til dette landet, at det ville være en bokstavelig gjenfødelse av en moderne nasjonalstat Israel i dette hjemlandet til Jødiske folk og at til slutt Jesus, Yeshua, ville komme tilbake for å regjere her, fra dette landet.

Og derfor ble han hånet for sin tro og disse veldig bokstavelige tolkningene av Bibelen. Men Horatio Spafford og gruppen mennesker som samlet seg rundt ham, begynte å gå i forbønn, de var det første moderne bedehuset i Jerusalem.

De ba timer i døgnet i Jerusalem, for Jerusalem, for at det jødiske folket skulle komme tilbake og gjøre Aliyah, og det er interessant da de begynte å gjøre dette, begynte Gud å si, vel, vær forberedt. Hvis du skal be i tro, vær forberedt på dem.

Så de startet suppekjøkken, et sykehus, de startet et barnehjem og de forberedte seg på denne Aliyah-bølgen, og utrolig nok kom en ganske stor bølge av jemenittiske jøder, jøder som bodde sør i Saudi-Arabia i Jemen. De var veldig veldig fattige, da de kom hit etter å ha kommet over ørkenen, veldig fattige, veldig fillete klær, ble de avvist av de fleste av de få jødiske menneskene som allerede bodde her, som var mer fra en europeisk bakgrunn og rikere og ikke virkelig forholdt til disse jemenittiske jødene som kom.

Men denne gruppen av forbødere, dette første bedehuset hvor man ba timer om dagen, var forberedt for dem og de lagde i stand mat for dem, de tok vare på dem, de skjermet dem, faktisk var det til et slikt punkt at Jemenittiske jøder la til en side i sin offisielle bønnebok for alltid og alltid for å hedre Horatio Spafford og be om Guds velsignelse over familien hans som hjalp dem med å lage Aliyah.

DEN ANDRE BØLGEN: 1948-1951

Så denne første store bølgen av tusenvis av jøder kom tilbake mellom 1881 og 1914, men den ble født og den ble opprettholdt av denne bønnebevegelsen som senere skulle bli kalt Den amerikanske kolonien. Så gikk det mange år, og det kom en annen stor bølge, selvfølgelig etter andre verdenskrig, da fra 1948 til 1951, da enorme antall, titusenvis av jødiske flyktninger måtte forlate muslimske land, de ble tvunget ut og de måtte tilbake hit, selvfølgelig var det jødene som hadde overlevd holocaust i Europa, men nok en gang hadde hele Aliyah-bevegelsen blitt født og forberedt i bønn.

I Bible College of Wales var det en mann ved navn Reese Howells, og han hadde omtrent hundre studenter, og de ba noen ganger timer om dagen for at det jødiske folket skulle kunne komme tilbake til hjemlandet, for at denne nasjonen skulle bli gjenfødt som profetert i Skriften, og de trodde på det Guds ord sa.

De startet også på barnehjem for jødiske barn som måtte flykte fra nazistene, de tok vare på dem, og så var det denne kombinasjonen igjen, av bønn og praktisk kjærlighet og trøst til det jødiske folket, og denne store bølgen av Aliyah fant sted fra 1948 til 1951.

DEN TREDJE BØLGEN: 1989-1990

Så var det lang tid med en liten mengde som gjorde Aliyah, men den tredje bølgen startet igjen i 1989 med Berlinmurens fall og spesielt innen 1990, med sammenbruddet av det som kalles jernteppet til det kommunistiske grepet som det hadde på jødiske folket i Sovjetunionen og dens satellitter, det var et annet stort trekk av Aliyah,, men nok en gang ble det forberedt i bønn.

Noen som leser dette er gamle nok til å huske noen pionerer i bønn, mennesker som Shelley Schaberg, Gustav Scheller, Roland Smith og flere andre som ble brukt av Herren til å forberede veien, gikk inn i Sovjetunionen på bønnereiser, gikk inn i Øst-Tyskland, Vest-Tyskland på bønnereiser, og de ba og de oppmuntret til starten av bønnebevegelser i Tyskland. 

I Vest-Tyskland var det en så stor bevegelse av Gud som bekjente nazistenes synder og ba Gud om å helbrede landet sitt, og til slutt endte de med å vaske føttene til jødiske troende og bekjenne forfedrenes synd og til alles store overraskelse. Berlinmuren som så så umulig ut, falt plutselig ned.

Det var en plutselig reversering, faktisk, jeg har et stykke av Berlinmuren som jeg fikk i 1990 da vi reiste like etter at muren ble revet ned, og det begeistret hjertet mitt fordi jeg hadde fortalt sammen med andre i Europa, at Gud kommer til å bringe Berlinmuren ned, Gud skal rive jernteppet ned og Gud vil tillate sitt jødiske folk å komme hjem igjen til Israel.

Folk spottet og lo av bønnelederne som sa dette. Jeg var bare en yngre mann som ble veiledet av noen av disse eldre bønnelederne som Roland Smith, men Gud gjorde det han sa at han ville gjøre, og at Berlinmuren falt ned. Jernteppet kom ned, og det var denne enorme Aliyah igjen av jødene som kom fra det tidligere Sovjetunionen og fra disse nasjonene.

ET SYN OM EN FJERDE BØLGE

Nå har det vært mange år med noen Aliyah--bevegelser, men bønneledere over hele jorden føler nå at Gud sier snart, det kommer til å bli en ny stor bølge en fjerde stor bølge av Aliyah. Og vi tror denne fjerde store bølgen primært kommer fra Vesten, primært fra Europa, primært fra Storbritannia, fra USA, fra Latin- og Sør-Amerika. 

Faktisk viste Herren meg et syn om att jødiske folk kom tilbake hit til Jerusalem på en bro som Gud hadde bygget. Det så nesten ut som han hadde bygd denne broen av en regnbue, og de hadde kippa på hodet,  men det var ildtunger på den, og så er det noe veldig spesielt for denne tiden som Gud forbereder og vi tror det kommer til å bli en massiv, massiv Aliyah av jødiske folk som kommer fra Vesten.

Vi mener det er viktig å be om at de vil komme før den politiske situasjonen blir slik at de mister pengene sine, at de mister økonomien og må få hjelp til å rømme i en tid med stor tvang, men det er bedre å be nå om at de raskt vil høre Herrens ord og komme tilbake hit til landet som Gud har gitt dem.

KALLET TIL STRIDENDE BØNN

Nå, hvis vi snakker om disse tre bølgene som har skjedd, kom de alle gjennom en fødende bønn, og vi tror det er på tide igjen for å leve med fødselsbønn. 

Forleden dag var jeg nær Getsemane-hagen for en filminnspilling om påsken, og det slo meg nok en gang, hvordan Jesus, hvordan Yeshua ropte, svededråper, svetter blod, bloddråper, Han kjempet så sterkt og dette var hans vane. I Hebreerbrevet leser vii om at i hans levetid, ba han ofte med tårer.

Han ba ut med gråt og stønn, og jeg vet at denne typen bønner er en del av det som har født store bevegelser fra Gud og den store høsten på steder som Korea og fastlands-Kina, Indonesia, visse land i Afrika som Uganda hvor vi har sett en stor bevegelse fra Gud.

Men jeg tror dette er en tid der Gud vil at kristne over hele verden skal si: Hellig ånd, lær meg å gråte, hvordan jeg skal føle, lær meg å stønne og ikke gjøre noe i vår egen kraft, men å tillate Den Hellige Ånd som kommer over oss for å føde noe. 

Ordet "stride" handler om en fødsel, det er som en kvinne som føder, og vi tror at akkurat som disse tre tidligere Aliyah-bølgene ble innledet av en fødende bønn, er det på tide igjen for Kristi kropp å prioriteten denne formen for bønn.

Nå, Yeshua, Jesus selv, står det i Jesaja 53, det står at han vil se frukten av sin sjeles strid, og ordet strid der kan bety svette som han gjorde i Getsemane hage. Så  Jesus kunne ikke frembringe, kunne ikke se den store høsten av sjeler over hele verden, uten  stridende bønn, og han satte det eksemplet for oss, han overlater det til oss nå.

EN PROFETISK HANDLING 

Så i dag vil jeg avslutte dentte med en bønn og en profetisk handling. Jeg har laget et lite alter av steiner her, selv om Elias reparerte Herrens alter og brakte 12 steiner for å gjenopprette og reparere en forbønnbevegelse i Israel i sin tid, tror vi at Herren vil bringe forbedere sammen og at vi vil gjenoppbygge et bønnealter, av bønn for Aliyah, om at denne siste store bølgen av Aliyah fra nasjonene vil bli født, vil bli født gjennom mennesker over hele verden.

Denne gangen, ber vi om en global bevegelse av mennesker som bygger bønnealter for Aliyah til Herren for å oppfylle hans ord.

Så jeg tar denne oljen som representerer Den hellige ånd mens jeg heller denne oljen på disse steinene. Vi tror at du Herre vil helle ut din Hellige Ånds olje over dine forbedere over hele verden. La dem bygges sammen til levende alter av levende steiner som vil føde dine hensikter for denne siste store fjerde bølgen av Aliyah fra Vesten, og la dem bli salvet. La Den Hellige Ånd lede dem til den medfølgende fødselsbønn.

Gi oss den gaven Herre, til hele din bønnebevegelse over hele verden, slik at vi kan være følsomme for din Hellige Ånd når du vil komme over oss, vi er tilgjengelige, og vi vil være klar til fødsel i bønn, dine formål på dette tidspunktet i den siste store bølge av Aliyah. 

Vi velsigner deg fra Jerusalem, til å være en del av denne bevegelsen, å høre Herrens stemme og å motta en ny fylde av Den hellige ånd for å utføre denne oppgaven, i Yeshuas navn. Amen.

Ingen kommentarer: