tirsdag, mars 16, 2021

Tungetalen og mystikken


 "Tungetalen tilhører den kristne mystikkens innside".

- Lewi Pethrus (bildet), 1884-1974, grunnlegger av den svenske pinsebevegelsen, mangeårig forstander for Filadelfiakyrkan i Stockholm,. 

Ingen kommentarer: