fredag, mars 12, 2021

Et profetisk kall om å hjelpe jødene hjem, del 2


Vi lever i profetiske tider! Og Israel er viseren på Guds profetiske urskive. Ved en anledning sa dr.theol Aksel Valen Senstad: 'Av alle Guds undre og veldige gjerninger i historien mot sitt folk Israel, er vel de begivenheter som har skjedd i Israel den siste generasjon, å sammenligne med de største undre Gud har gjort i dette folks historie.'

Når Gud med sterk hånd førte Israel ut av Egyptens fangenskap, gjennom havet og gjennom ørkenen til det land med ed hadde lovet å gi deres fedre til arv for evig tid, så var dette ikke minst et tegn for de øvrige nasjonene. Herren holdt sine løfter. Om Moses heter det: 'Men derfor reiste jeg deg opp, at jeg kunne vise deg min makt, og mitt navn kunne bli kunngjort over hele jorden.' (2.Mos 9,16) Om disse undergjerningene heter det i 5.Mos 4,32-40:                                                                                              

"For spør bare om de svunne dager, som var før din tid, like fra den dag da Gud skapte menneskene på jorden. Og spør fra den ene enden av himmelen til en andre om det er hendt eller hørt noe som er så stort som dette? Har noe folk hørt Guds røst tale midt ut av ilden, slik som du har gjort, og er enda blitt i live? Har Gud prøvd på å komme og ta seg et folk midt ut av et annet folk ed prøvelser, ved tegn og undergjerninger og ved kri og med sterk hånd og utrakt arm og store, forferdeligegjerninger, slik som du med egne øyne har sett Herren deres Gud gjorde med dere i Egypt? Du har fått se alt dette, for at du skal vite at Herren er Gud, han og ingen annen. Fra himmelen har han latt deg høre sin røst for å læredeg, og på jorden har han latt deg se sin store ild, og hans ord har du hørt midt ut av ilden. Fordi han elsket dine fedre og utvalgte deres etterkommere, førte han deg selv med sin store kraft ut av Egypt, for å drive ut for deg større og sterkere folk enn du er, og føre deg inn og deg deres land til arv, slik som det er i dag. Så skal du da i dag vite og ta deg det til hjerte at Herren han er Gud, både i himmelen der oppe og på jorden her nede, han og ingen annen. Du skal ta vare på hans lover og hans bud, som jeg gir deg i dag, for at det kan gå deg vel, og dine barn etter deg, og for at du kan leve mange dager i det landet Herren din Gud gir deg til evig eie."

Men det stopper ikke der! Abrahams, Isaks og Jakobs Gud gjør også noe i dag! På samme måte som det var et profetisk tegn at Israelsfolket ble ført ut av Egypten, er Israels tilbakekomst til det landet Gud ga dem 'til evig eie', et tegn for alle folk og nasjoner. Gud svikter ikke sine løfter. Han holder hva Han lover. Både Israels adspredelse og deres tilbakekomst er forutsagt av profetene:

"Se, derfor skal dager komme, sier Herren, da det ikke mer skal bli sagt; Så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra landet Egypt! - men det skal bli sagt: Så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra landet i Nord og fra alle de land som han har drevet dem bort til. Og jeg vil føre dem tilbake til deres eget land, som jeg gav deres fedre." (Jer 16,14-15)

 Dette store under har vi vært vitne til! Gjenopprettelsen av staten Israel 14.mai 1948 er det store tegn i tiden, tegnet på at Jesu gjenkomst er nært forestående.

fortsettes

Ingen kommentarer: