torsdag, mars 18, 2021

Sødmen av Hans nærvær


I Hans nærværs hemmelighet, fryder min sjel å gjemme seg. Hvor herlige er de lærdommer jeg lærer ved Jesu side. Jordiske bekymringer kan aldri fange meg, ei heller prøvelser overmanne meg. For når Satan kommer for å friste meg, da går jeg til mitt skjulested. 

Når min sjel bever og tørster, 'under skyggen av Hans vinger', finnes det et kjølig og velbehagelig ly og et friskt og krystallklart oppkomme. Og min Frelser hviler ved siden av meg, og holder nattverd med meg.

Om jeg forsøkte, kunne jeg ikke ytre hva Han sier når vi møtes, ville du like å kjenne sødmen i Herrens skjulested? Gå å skjul deg under Hans skygge, så vil dette bli din belønning.

Og når du er i ferd med å forlate stillheten ved dette lykkens møtested, må du da bære Mesterens bilde som et avtrykk i ditt ansikt.

Du vil virkelig miste velsignelsen og fylden av din glede, om du lar mørke skyer forarme deg og ødelegge din indre fred.

Måtte du alltid bli værende, om du vil, ved Jesu side. I Hans nærværs hemmelighet hvet øyeblikk skjule deg.

- Ellen Lakshmi Gorch (født 1853 i India. Misjonær og salmeforfatter. Død 1937 i India)

Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: