lørdag, mars 06, 2021

Guds rike - skjult for manges øyne


Når man oppdager de gode nyhetene om Guds rike får livet et helt annet perspektiv og innhold. Det er underlig å tenke på at det Jesus kom for å forkynne er skjult for manges øyne. Forkynnelsen av Guds rike var også det sentrale for apostlene, og den tidlige kirken. Så ble budskapet om Guds rike borte. En av årsakene  hander nok om det tidsskifte som skjer etter at keiser Konstantin blir kirkens sekulære overhode og vi får alliansen stat/kirke. 

Men det er også en annet viktig moment og det er den tyngdeforskyvningen forkynnelsen av det å bli frelst og komme seg til himmelen innebærer! Det noderne evangeliet sier: 'Du må bli frelst om du vil til himmelen!' Evangeliet om Guds rike sier: 'Himmelen har kommet til jorda!' Det første budskapet har meg, mitt og mine som fokus, det andre budskapet har Kongen som sentrum og Hans rikes komme som fokus.

Det betyr ikke at vi ikke trenger å bli frelst. Det å bli født på ny er selve 'inngangsbilletten' - om vi kan bruke et slikt uttrykk - for å komme inn i Guds rike. Men de gode nyhetene Jesus kom med handler ikke bare om å bli frelst og komme til himmelen, selv om betongen ligger der i mye av forkynnelsen, men i de gode nyhetene om Guds rike. 

Tankene om et kongerike indikerer et samfunn. Protestantisk tro er veldig individualistisk. Det handler mye om meg. Mitt behov for frelse. Det handler om meg som skal til himmelen. Da er det ganske annerledes med det Riket Jesus kom for å forkynne. Leser vi Bibelen nøye finner vi at Gud alltid har lengtet etter er folk, ikke etter individualister. Abraham skulle bli til en stor nasjon. I Den gamle pakt ønsket Gud seg et folk, et folk som kunne demonstrere hvordan en nasjon så ut med Gud som Herre. 

Når vi kommer over i Det nye testamente vil vi finne at Jesus introduserer sin tjeneste med å si: 'Omvend dere, for Guds rike er kommet nær.' Ikke for å komme til himmelen - selv om det også er sant - men omvend dere, fordi Guds rike er nær. Så leser vi at Jesus dro omkring i hele Galielea og der forkynner Han en eneste ting: Guds rike er kommet nær. Benevnelsen Guds rike/himlenes rike er brukt mer enn 150 ganger i Det nye testamente. Det sier jo litt. 

Jesus bruker dette begrepet svært bevisst. Han snakker om et kongerike. Leser vi evangeliene ser vi hvor tydelig dette er. Vi har Bergprekenen, vi har lignelsene, hvor de fleste av dem er lignelser om Guds rike, vi har bønnene i Vår Far, som handler om å be om at Guds rike må komme.

Alt handler om Guds rike! De siste 40 dagene av Jesu liv her på jorda brukte Han til å undervise om det som har med Guds rike å gjøre.

Hva kommer det da av at vi så sjelden underviser om det og forkynner det? Hva kommer det av at vi ikke ser den store understrekningen av Guds rike i forkynnelsen oog undervisningen til Jesus og apostlene? Hvis de var så opptatt av Guds rike, hvorfor er ikke vi det?

Ingen kommentarer: