torsdag, mars 25, 2021

Bibelstudium: Konfrontasjon med mørkets rike, del 2


Efesos var den tredje eller fjerde største byen byen i Det romerske riket, etter Rom, Alexandria og muligens Antiokia i Syria. Det er anslått at byen hadde mer enn en kvart million innbyggere. På den tiden apostelen Paulus virket var Efesos en blomstrende havneby på Lille-Asias vestbyst ved elen Kaystros og kunne bare sammenlignes med Korint som handelsby. Byen lå i landsskapet Jonia, og var sete for stattholderen i den romerske provinsen Asia. Byens gode havn og beliggenhet langs den store allfarveien fra Rom til Orienten gjorde den til en av de rikeste og mest betydelige byene i Det romerske riket. Den var et hovedsete for kunsten og et viktig religiøst og okkult sentrum. Her ble nemlig Lille-Asias Artemis eller Diana dyrket. Artemistempelet var viden kjent. Keiserdyrkelsen spilte også en viktig rolle i denne byen. Jeg skal komme tilbake til denne okkule Diana-dyrkelsen.

Efesos var også sete for kunnskap. Her fantex skoler og akademier. Og bibliotek. Byen var også kjent for sitt store amfiteater (se bildet i første artikkel). Det hadde plass til 25.000 tilskuere og scenen var kontruert slik at selv de som satt på de bakerste rekkene kunne høre hva skuespillerne sa fra scenen.

Det er ikke overraskende at Efesos, med sin handel og sine templer med en kontinuerlig kilde til rikdom, var berømt for sitt lukseriøse og overdårlige levesett; heller ikke er det overraskemnde at byen var vel kjent for sitt utsvevende liv. Handelsvirksomheten førte sammen mennesker fra mange nasjonaliteter noe som ikke er uvanlig for en havneby. Men det var først og fremst avgudsdyrekelsen av Artemis eller Diana som dro mennesker til byen. Artemisdyrkelsen førte også med seg prostitusjon. 

'Av alle gresk-romerske byer var Efesos .... den som var mest åpen for magikere, trollmenn og sjarlataner av alle avskyggninger,' skriver Bruce Metzgwer i St.Paul and the Magicians.

Men det mest betydningsfulle med Efesos var at Gud i denne byen reiste opp et vitnesbyrd om seg selv, som var rent og uberørt av degenerasjonen i omgivelsene. Den ble et lys i beksvart mørke. Om dette vitnesbyrdet, om den kristne forsamlingen i Efesos, heter det i Åp 2,2.3:

"Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og din utholdenhet, og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvet dem som kaller seg selv apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har tålmodighet, du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du har ikke gåttt trett."

Til forsamlingen i Efesos var materialismen og synden i byen et vekkerop til å leve et hellig liv. Oposisjonmen de merket fra samfunnet rundt dem betydde at de satte sin lit til Herren, og det lærte dem hva åndelig kriføring betyr. Det er ikke tilfeldig at det er til menigheten i Efesos Paulus skriver om den åndelige striden, at den ikke er mot mennesker, men mot åndskrefter i himmelrommet og det er til denne forsamlingen han skriver om den åndelige rustningen.

Vi skal i neste artikkel se nærmere på Artemis/Diana-dyrkelsen, men vil allerede nå slå fast at en del av denne avgudsdyrkelsen handlet om å lage og selge religiøse fetisjer. Lukas beskriver dette slik: "For en mann ved navn Demetrius, en sølvsmed, laget Artemis-templer av sølv og hjalp kunsthåndverkerne til en ikke liten inntekt." (Apg 19,24) Efesos var kjent som den fremste fetisjfabrikken i hele det romerske riket. Blant annet laget de 'de efesiske bokstaver'. Den anerkjente bbelforskeren og bibellæreren F.F Bruce beskriver dette slik:

'Uttrykket efesiske bokstaver ble i alminnelighet brukt  i antikken for skrifter som inneholdt trylleformularer ... de skulle plasseres i små sylindre eller medaljonger som man bar om halsen eller ellers på kroppen.' (F.F Bruce: Paul - the Apostle, 1977, side 291)

Amuletter og medaljonger knyttet til avguder er slett ikke uskyldige ting. De er uttrykk for åndelige realiteter. Det viser konfrontasjonen mellom lys og mørke i Efesos og vi kommer tilbake til det.

Det er inn i dette åndelige mørket apostelen Paulus og hans apostoliske team forkynner evangeliet.

fortsettes

Billedtekst: Biblioteket i Efesos. Foto: Pixabay

Ingen kommentarer: