torsdag, mars 11, 2021

Tall som bekymrer og tall som gleder


Dette er tall som bør bekymre noen og enhver! Helt nye tall som ble publisert i dag viser at det samlede fruktbarhetstallet i fjor var på 1,48 barn pr kvinne. Det er det laveste fruktbarhetstallet som noen gang er målt i Norge i følge Statstistisk Sentralbyrå.

Dermed fortsetter den dramatiske nedgangen i fruktbarheten i Norge. Fruktbarheten har nemlig falt hvert eneste år siden 2009 og nivået var rekordlavt også i 2017, 2018 og 2019. Rogaland var fylket med den høyeste fruktbarheten i landet med 1,64 barn per kvinne. Oslo har det laveste nivået, med en fruktbarhet på 1,38. Ifølge Statistisk Sentralbyrå er økende fødealder en viktig årsak til nedgangen. De siste ti årene er det særlig fruktbarheten til kvinner mellom 20 og 30 år som har gått betraktelig ned, mens tallene i de høyere aldersgrupper holder seg stabile. Gjennomsnittsalderen før førstegangsfødende øker for hvert år.

Nedgangen i fruktbarheten er ikke Norge alene om. Også våre naboland Sverige og Danmark opplever det samme.

Tallene bør alarmere våre forbedere til å be for denne dramatiske situasjonen for landet vårt. Be Gud gi deg visdom til hvordan du kan be inn i denne situasjonen.

Så finnes det også gledelige tall, som vi må takke Gud for: aborttallene har aldri vært lavere!  I fjor var det 11.081 svangerskapsavbrudd. Det er det laveste tallet noensinne, viser tall fra Abortregisteret. Til sammenligning var talley 14.875 i år 2000. Hovedsakelig skyldes nedgangen i i tallet på svangerskapsavbrudd at færre aborterer i aldersgruppen under 25 år, men det er en fallende tendens i alle aldersgrupper.

Ingen kommentarer: