torsdag, mars 04, 2021

Gjør en personlig avtale med Herren i fastetiden


Father Seraphim (Leo Aldea) er en ortodoks munk jeg gjerne låner øret til. Jeg har lyttet til hans åndelige råd, ærlige og praktiske, i flere år nå og med stor interesse sett han bygge opp et ortodoks kloster på øya Mull på Hebridene. Her om dagen la jeg merke til noe han sa i forbindelse med fastetiden.

Hva med å inngå en avtale med Herren disse 40 dagene som bare du og Herren og din åndelige far kjenner til? En avtale som ansvarliggjør deg. Som forplikter deg - og som gjelder fra nå av og resten av fastetiden? 

En avtale som handler om vennskap og fortrolighet, og som ingen andre kjenner til. Det er opp til deg og Herren hva dettte skulle være. Kjærligheten gjør oppfinnsom. For father Seraphim har det blant annet handlet om å sove ute i telt noen dager, for å leve med elementene. På Hebridende handler det om mye - og hardt vær.

Men som sagt: ikke la andre kjenne til den avtalen du og Herren inngår. Det vil bryte fortroligheten dere imellom. Eksemplet med teltet som father Seraphim ga var bare ment å hjelpe oss til å tenke. Hensikten med å dele det med sin åndelige far eller veileder, handler mest om å ansvarliggjøre oss slik at vi gjør det vi har satt oss fore i våre hjerter å gjøre.

Ingen kommentarer: