mandag, mars 29, 2021

Guds under


 "Når vi vandrer i lyset, er det ikke til å unngå at vi uten vanskeligheter ser Guds under."

- Den hellige Makarios den store

Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: