mandag, mars 01, 2021

Rystelser og det uforanderlige


Det finnes midlertidige ting, tidsbegresede ting - og så finnes det ting som ikke kan forandres, som er evige. Guds kjærlighet til menneskene, for eksempel, er uforanderlig! Gud slutter ikke med å elske menneskene. 'For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig lov.' (Joh 3,16) 'Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.' (Rom 5,8) 

Den andre ting Gud ikke endrer er Hans måte for å kommunisere sine planer på. Det skjer gjennom Hans ord. Ikke gjennom noe annet. Hvis noen mottar noe fra Gud som ikke finnes i Hans skrevne ord - Bibelen - har ikke mottatt noe fra Gud, men fra en annn kilde. Punktum! Det er ikke noe nytt som Gud vil kommunisere til deg nå, som Han ikke allerede har kommunisert gjennom sine apostler og profeter slik det er nedfelt i Bibelen. Gud kommuniserer gjennom Skriften: 'Etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i de siste dager talt til oss gjennom Sønnen. Ham har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden.' (Hebr 1,1-2) Hvis det som profeteres ikke samsvarer med Guds skrevne ord, som er evig og uforanderlig, så er det ikke en Guds profet som taler, men en lysets engel, altså en forfører. 

I rystelsene som kommer til å øke i styrke i tiden fremover kommer det til å øke på med spottere. De kommer til å komme både innenfra og utenfra. De kommer til å spotte og forakte de som tar Guds ord på ramme alvor og som holder Guds ord for å være sant, evig gyldig, uforanderlig og guddommelig inspirert. Det gjelder ikke minst de som løfter frem igjen den urkristne forventningen om at Herren Jesus kommer snart igjen. De vil bli latterliggjort, også av kristne. Det er til og med forutsagt i Skriften: 'Dette skasl dere først og fremst vite, at i de siste dager skal det komme spottere med spott, som farer fram etter sine egne lyster og sier: Hvor er det blitt av løftet om hans gjenkomst?' (2.Pet 3,3-4a)

En ting er sikkert: Løftene kan ikke svikte, nei, de står evig fast. Gud svikter ikke sine løfter, verken til Israel eller til menigheten. Står ikke Herren fremdeles bak sine løfter til Israel, haGud endrer seg ikke. r vi ingen garanti for at Han ikke trekker tilbake sine løfter til menigheten. Men Guds løfter er evige. Det Gud har lovet, holder Han. Gud endrer seg ikke! 'Den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være ære og pris i all evighet. Amen.' (1.Tim 1,17) 'I gammel tid grunnfestet du jorden, og himlene er et verk av dine hender. De skal  forgå, men du blir stående. De skal alle eldes som en ledning, som klær skifter du dem ut, og de blir skiftet ut. Men du er den samme, og dine år får ingen ende.' (Salme 102,26-28) 'Gresset blir tørt, blomsten viser. Men vår Guds ord står fast til evig tid,' (Jes 40,6) 'Herrens råd står fast til evig tid, hans hjertes tanker fra slekt til slekt.' (Salme 33,11) 'Til evig tid, Herre,. står ditt ord fast i himmelen.' (Salme 119,89) 

Ingen kommentarer: