søndag, mars 21, 2021

Heretter blir veien veiløs


La meg rydde av veien alle misforståelser: Kristen tro bekjenner at 'Jesus er veien' og at 'ingen kommer til Faderen uten ved' Ham. (jfr Joh 14,6) Når det er sagt ledes vi ad mange veier på vår vandring med Gud. Noen er vel bevandret, andre er knapt synlige i landsskapet, mest som en sti eller knapt nok det. Noen av disse stiene er også forlengst grodd igjen. De anes bare. 

Mens jeg ennå hadde helse til det benyttet jeg alle anledninger jeg hadde, til å gå i fjellet eller i skogen. Ofte gikk jeg da utenfor allfarvei. Noen ganger fulgte jeg et dyretråkk, en krøttersti. Da hendte det titt og ofte at jeg ble ledet til vannkilder, En klukkende bekk. Et lite vann. Og jeg så ting de som fulgte de oppmerkede veiene ikke så. Jeg kunne finne grønne lunder, med skyggefulle trær hvis skygger var svale om sommeren og hvor det var godt å slenge seg ned i gresset for å kvile.å gjøre lokkes med 

For den som vil ha med Gud å gjøre vil veien føres ut i veiløst landsskap.

Noen har gått der før oss. 

De har lagt igjen spor etter seg gjennom erfart trosliv. Vi har mye å lære av de.

Men vi må gå veien selv. Den er ikke lik andres vei. Den er personlig.

Heretter blir veien veiløs. 

Ikke snu deg for å se om noen følger etter deg. Gå!

Følg sporene til Han som har kalt deg.

Ingen kommentarer: