lørdag, mars 20, 2021

Å være til for Ham - alle dager


Jeg har skrevet om dette ved ulike anledninger, men tar det frem igjen, for det synes å være mitt kall i en tid som denne: Å være til for Ham! Ikke for å be om noe. Ikke for å få noe. Men se verdien av å være der for Ham. Bli bevisst på Hans nærvær i hverdagene. 

Så mange ber uten egentlig å berøre Gud fordi de gjør alt annet enn å beundre Ham og tilbe Ham. Mange menneskers åndelige sanser er numne når de oppsøker lønnkammeret, av alt presset de legger på seg selv for å være der og utrette og oppnå noe. Bønnen er blitt plikt og plagsom dårlig samvittighet. Vår trang til å oppnå noe synes å stamme fra vårt ønske å begjøre noe annet enn Ham selv. 

Jeg har noen veldig slitsomme dager for tiden. Parkinsons fører til økt smertetrykk og stiv muskulatur. Det hører til økt tinnitus, og de siste dagene økt øresus i det venstre øret. I tillegg til øresusen hører jeg hjerteslagene mine i øret. Dette er veldig slitsomt, og tar så mye av kreftene mine. Det er intenst for å si det mildt. I slike tider klarer jeg ikke formulere så mange ordene når jeg ber. Derfor blir min bønn oftere taus. Jeg tilbringer tiden sammen mec Herren i taushet. Det hender jeg sier til Jesus: 'Nå er vi bare sammen, vi to,'

Som årene går har jeg lært dette: Å be er simpelthen å være, være tilstede i stillhet for Gud. I Hans stillhet. Gud taler også taushetens språk.

Et bedende menneske bærer alltid Gud i sitt hjerte.

En disippel til den hellige Antonios, ørkenens store mester, Ammonas sa: "Jeg har vist deg styrken i stillheten, hvordan den helbreder og hvor tilfredsstillende den er for Gud. Husk at det er gjennom stillhet, at de hellige vokser, at det var på grunn av stillhet at Guds kraft hvilte i dem, og at det var på grunn av stillhet, at de ble kjent med Guds mysterier."

"I den grad Guds Sønn bor i oss, finnes himmelriket i oss", skriver Isak Syreren, og legger til: "Her inne finnes himmelrikets rikdommer. Her, å synder, er Guds rike inne i deg. Gå inn i deg selv, søk ivrigere. Du kommer til å finne det uten anstrengelser. Utenfor deg er du død, og synden er dødens port. Gå inn i deg selv og bli værende i ditt hjerte, for der finnes Gud."

Ingen kommentarer: