tirsdag, mars 16, 2021

Når teologen tar feil og apostelen har rett

Noen ganger er det lett å avsløre vranglære. Som når presten og teologen  Helge Hognestad i en debattartikkel i avisen Vårt Land nylig  slår fast at 'Jesus døde ikke for våre synder'. Har man lest sin Bibel finner man at apostelen Paulus sier det stikk motsatte! Apostelen siterer det som trolig er en tidlig kristen trosbekjennelse:

"For jeg overgav blant dere de første ting jeg selv mottok: At Kristus døde for våre synder etter Skriftene..." (1.Kor 15,3)

Dette hører altså med til barnelærdommen. Når Saulus ble en etterfølger av Jesus, er noe av det aller første han blir opplært i dette at Kristus døde for våre synder. Og ar det skjer i følge Skriftene. Det vil si: de gammeltestamentlige profetiske forutsigelsene om den Messias som skulle komme. Kanskje er det disippelen Ananias som underviser Saulus om dette, kanskje er det Barnabas. Uansett er dette noe av det aller første Saulus, han som skulle bli apostelen Paulu, blir undervist i når han blir en etterfølger av Jesus. 

Så når en prest og teolog står frem og skriver at 'Jesus døde ikke for våre synder' og Bibelen er krystallklar på det motsatte, er det ikke så vanskelig å se hvem som har rett, og hvem som lærer feil, og det burde ikke være vanskelig å sette apostelens ord over prestens og teologens. Vel og merke om man har Skriften som autoritet

Ingen kommentarer: