mandag, mars 01, 2021

Marokko forandres av kristne migranter


Det religiøse landsskapet i Marokko er i ferd medcå forandres på grunn av kristne afrikanske migranter og studenter som kommer fra områder av Afrika som ligger sør for Sahara.Kirker som lenge har stått tomme fylles nå opp. Dette gjelder både katolske og protestantiske menigheter. Det er den kristne avusen Världen idag som skriver dette på sin nettside i dag.

Beskrivelsen av det som nå skjer i Marokkos religiøse landsskap, der de fleste innbyggerne er muslimer, kommer fra tyske Deutsche Wellle og fra deres franskspråklige ungdoms-og kulturpodcast 'Pulsations'.

Majoriteten av disse kristne migrantene søker et bedre liv eller er på flukt fra terror, vold og undertrykkelse.

Disse kristne afrikanerne har fått en stor påvirkning på praktiseringen av den kristne troen i Marokko, forteller den katolske kardinalen Cristobal Lopez. 'Det har forandret alt.Steder hvor det ikke lenger fantes noen kristne fellesskap er nå blitt revitalisert.' Det gjelder for eksempel en forsamling i Kenitra, en by som ligger noen mil nord for Rabat som ligger nært kysten og som har flere hundre tusen innbyggere. Der har det gjennomsnittlige antallet gudstjenestedeltagere på søndagene, i følge kardinalen, gått fta omlag 20 til mer enn 120. De fleste er universitetsstudenter fra sør for Sahara. Dynamikken, atmosfæren, sangene, gleden, alt er blitt mye bedre, sier kardinalen.

I følge statsviteren Mehdi Alioua, ved Rabats internasjonale universitet, forandrer også innflytelsen av kristne migranter til Marokko det muslimske majoritetssamfunnets syn på kristendommen. Til forskjell fra de europeiske kristne kan de kristne som kommer fra sør ikke kobles til visse negative historiske erfaringer.

Ingen kommentarer: