tirsdag, mars 02, 2021

700.000 har lyttet til bibelundervisningen til Stanley Sjöberg etter at han ble pensjonist


Da den svenske kristenprofilen Stanley Sjöberg (bildet) gikk av som pastor for den forsamlingen han haddde tjent i mange år, var det ikke lenger bruk for ham i forsamlingen. Sjöberg var blitt pensjonist. Men han gravde ikke ned sitt pund. Stanley Sjöberg startet Web-kyrkan.

Siden starten i 2009 har 700.000 mennesker besøkt You-Tube kanalen for å få med seg den nå 85 årige pinsepredikantens tidsaktuelle bibelundervisning. Så selv om foramlingen han hadde vært pastor ikke lenger ville bruke den ressursen Stanley Sjöberg har vært og er, fikk han likevel en mye større talerstol gjennom video og sosiale medier og nådde dermed lenger ut med sitt budsskap. 

Spørsmålet er om mange menigheter går glipp av mye når man ikke ser hvilke ressurser pensjonistene representerer.

Nå er Stanley Sjöberg i ferd med å gjøre ferdig mye bibelstudier som kan lastes ned gratis via You Tube.

Ingen kommentarer: