torsdag, mars 04, 2021

Et møte med engler


Profetisk kunst - det vil si billedkunst og fotografier malt under Den Hellige Ånds inspirasjon - fascinerer meg. Det er ikke alt som kan uttrykkes med ord. Ordene har sine begrensninger. Og Bibelen er full av bilder og billedspråk. På noen av de siste nasjonale bønnekonferansene har vi hatt med oss profetiske billedkunstnere som har malt samtidig som lovsangen og undervisningen og forbønnen har pågått, til stor glede for oss som både har tatt del i selve skaperprosessen og det endelige resultatet. 

Her om dagen kom jeg over et bilde av Kimberly Ciucci fra USA. Jeg ble helt satt ut av det blendende vakre bildet av disse englene! Dette hadde jeg sett for meg for mitt indre blikk! Når jeg så maleriet kom jeg til å tenke på ordene fra Jobs bok: '... Han som lar lovsanger lyde i natten...' (Job 35,10)

Dette bildet berørte meg så sterkt. Hele meg ble berørt. Nettene er ofte tøffe og vanskelige for meg på grunn av sykdom. Men jeg har opplevd flere ganger at Herren våker over meg om natten og Han synger lovsanger over meg. Som inderlige lullabies. Fulle av kjærlighet.

Fordi jeg ble så berørt av dette bildet tok jeg kontakt med hun som har malt det og spurte om jjeg kunne få gjengi det på bloggen og Facebook, hvilket hun velvilligst gjorde. Det satte jeg stor pris på. Så kunne jeg få velsigne deg med det! Er det ikke vakkert! Bildet sier så mye om Guds trofasthet i alle slags tider. Også de vanskeligste. 

Om jeg har sett engler? Nei, men jeg har merket deres nærvær og så har jeg opplebvd at ved flere anledninger har folk uavhengig av hverandre kommet til meg og fortalt at de har sett engler rundt meg når jeg har preket. Første gangen var under en transatlantisk bønnekonferanse på Shetland, hvor jeg holdt et seminar om Israel og den profetiske forbønnstjenesten. Da så flere tre store engler stå på plattformen ved siden av meg. Jeg så dem ikke, men det var et spesielt Guds nærvær over forsamlingen den dagen. Andre gangen skjedde noe av det samme mens jeg preket på en av de nasjonale bønnekonferansene på Grimerud.

Kimberly Ciucci kan nås her for de som er interessert i å kjøpe noen av hennes malerier: 

Kimberly Ciucci  Art & Angels.   my contact info is angelartbykim@gmail.com . 

Ingen kommentarer: