onsdag, mars 10, 2021

Kristne leger og sykepleiere vil få det vanskelig

Om Rødt skulle få innflytelse i norsk politikk på nasjonalt plan, blir det vanskelig å være kristen lege. Partiet Rødt vil nemlig nekte leger å reservere seg mot å utføre abort. Det ble klart på partiets landsmøte i helgen. I dag er det nemlig slik at helsepersonell fortsatt kan reservere seg ved svangerskapsavbrudd.

Fortsatt er Rødt innflytelse liten, men den er stigende. Spørsmålet er hvorvidt Rødt kan få medc seg andre partier på samme tankegang. Da settes kristne leger på valg, om de av samvittighetsgrunner kan delta i et svangerskapsavbrudd.

La oss be for våre kristne leger og annet helsepersonell at de må gjøre som de jødiske jordmødrene. De nektet som kjent å drepe barn. 

Ingen kommentarer: