torsdag, mars 25, 2021

Noen tanker om påskestengte kirker


Det blir en underlig påske med stengte kirker - særlig på 1.påskedag. Underlig blir det også å ikke feire gudstjeneste i Kristi himmelfartskapellet, vi som i flere år har feiret en tidlig morgengudstjeneste der. Men det er mye som er underlig i den tiden vi lever i. Det er likevel viktig å ta alle de hensyn som må tas for å redde liv. Mange kirker verden over har mistet prester, pastorer og menighetsmedlemmer på grunn av Covid-19.

Men det er et annet forhold jeg vil peke på: de tusener på tusener av kristne som ikke har noe kirkebygg å feire gudstjeneste i på grunn av forfølgelse. De kommer sammen i hjemmene, der det er mulig, eller i skoger, huler eller utendørs. Mange må holde seg skjult. Kanskje påskestengte kirker vil få oss til å huske på den lidende og forfulgte kirke?

Men når alt dette er sagt, er det også viktig å huske at kirken ikke er et hus, men en kropp. Kirkebygg kan være vakre og funksjonelle, men Guds hus er og blir mennesker.

Billedtekst: Katedral på Sicilia. Foto: Pixabay

Ingen kommentarer: