søndag, november 08, 2020

1600 år gammel kirke oppdaget i Israel


Et av de stedene som gjorde inntrykk på meg under mine reiser rundt om i Det Hellige Land er naturreservatet i Banias (bildet), som ligger i nærheten av Cæsarea Filippi, hvor Peter etter insåirasjo av Den Hellige Ånd avla sitt sterke vitnesbyrd om at Jesus er Guds Sønn. Nå er ruinene av en bysantinsk kirke fra år 400 oppdaget her. Kirken er bygget oppå et tempel som tidligere er benyttet til å dyrke den greske guden Pan.

Det er Jewish Press som skriver dette.

Blant de overraskende arkeologiske funn som er gjort her er restene av et mosaikkgulv som er dekorert med kors og andre kristne symboler. På en stor, unikt tilhugget stein finnes også en stor meengde kors som trolig er ingravert av pilegrimer som har besøkt denne kirken da den ble renovert på 600-tallet og ble brukt som et pilegrimssenter.

Ingen kommentarer: