søndag, november 29, 2020

Konsentrasjon om Jesus i det nye hellige året


For alle de av oss som følger det hellige årets gode rytme kan vi denne første søndagen i advent ta fatt på et nytt år. Et år med Jesus i sentrum. Jeg tror uten tvil vi alle ville ha mye godt i vente om vi ble enda mer Jesus-bevisste og Jesus-fokuserte. Det er aldri feil, og vi kan aldri overdrive når det gjelder Jesus. Den Hellige Ånds fremste oppgave er å herliggjøre Jesus, og gjøre Ham stor. Så en konsentrasjon om Jesus som lesningen av søndagens evangelitekster gjennom et helt år, er en stor gave. I dette nye kirkeåret er det 2. rekkes tekster vi leser.

Nå går vi inn i den fineste tida på året synes jeg. En tid med så mye lys og varme, og i disse korona-tider trenger vi det mer enn noen gang. May Sissel har funnet frem adventslysene, adventskranser og syvarmede lysestaker og hengt opp julegardiner. Når disse linjene skrives søndag kveld har vi tent levende lys.

Det blir spennende hva det nye hellige året bringer. Det er i dette årets rytme jeg lever, og nå er det advent. Frem til Kristi fødselsfest er det bibelhistoriene og profetiene om Kristi komme som gjelder. Det er det jeg vil konsentrere meg om. Alt annet legges til side. Nå er det dette som gjelder, denne virkeligheten. Så får andre ting komme i annen rekke. Det er en tid for alt. Jeg ønsker å legge vekk alt som tar oppmerksomheten bort fra adventstidens budsskap.

Ingen kommentarer: