tirsdag, november 03, 2020

Et himmelsk bilde


 For dem som tror på ham og stadig har blikket rettet mot ham, fremstiller Kristus, den store kunstner, straks et avbilde, en himmelsk skikkelse etter sitt eget bilde. Ved sin Ånd, det uskapte ubeskrivelige lys, portretterer han et himmelsk avbilde og skjenker henne en elskelig brudgom.

Dersom et menneske ikke vender blikket bort fra alt annet og uavlatelig akter på ham, maler ikke Herren sitt bilde gjennom sitt eget lys.

Måtte vi derfor se på ham, tro og elske ham, og legge alt annet til side for å gi ham vår oppmerksomhet. Han skal da male sitt himmelske bilde og transportere det til vår sjel; ikledd Kristus har vi evig liv og kan allerede her i tiden ha fred og full visshet.

Makarios den eldre av Egypt sitert i: Kysse spor av Peter Halldorf. Luther Forlag 2002, side 331

Ingen kommentarer: