fredag, november 13, 2020

Barnets rett til å få leve blir betydelig forverret


Kampen for barnets rett til å leve i mors liv hardner til. I følge dagens Klassekampen er flere partier i ferd med å snu og det kan gå mot en historisk liberalisering av abortloven i neste stortingsperiode. En gjennomgang Klassekampen har gjort av de ulike partienes utkast til nye stortingsprogrammer, viser at det 'er stadig sterkere krefter som vil liberalisere dagens abortlov.' Det er Klassekampens egne ord, og er egentlig veldig beskrivende. Det er nertopp dette det handler om: sterke krefter! 

I følge Klassekampen gjelder dette partiene Rødt, Sosialistisk Ventreparti, Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Venstre. Særlig er motstanden stor mot dagens nemndsystem, hvor kvinner som ønsker abort etter uke 12, må få en få en forespørsel innvilget av en abortnemnd. 

Flertallet i Arbeiderpartiets programkomite vil utrede et alternativ til dagens nemndsystem for kvinner som ønsker abort mellom uke 12 og 18. Et mindretall i komiteen vil slå fast at nemnene skal avvikles og at selvbestemmelsen skal gjelde fram til uke 18.

Når det gjelder SVs nye forslag går det ut på at nemndene avskaffes og erstattes med en rådgivende tjeneste. SV vil ha selvbestemt abort fram til uke 22. Det er en stor endring fra dagens program der SV setter grensen ved 16 uker.

I Rødt har en enstemmig programkomite gått inn for å avvvikle nemdene og utvide grensen for selvbestemt abort til uke 22. Samtidig går partiet inn for en obligatorisk legeoppfølging ved aborter etter uke 18.

Miljøpartiet De Grønne vil utvide retten til selvbestemt abort frem til uke 18, mens Venstre ennå ikke har bestemt hvilken grense som skal settes.

Senterpartiet vil beholde dagens abortlov.

Jeg vil gjerne få oppuntre alle som ber om å be om at barna i mors liv besskyttes.

Ingen kommentarer: