onsdag, november 18, 2020

Bibelske kjennetegn på Guds hellige rest


Herren reiser opp en radikal rest som vil være de mest dedikerte og fryktløse åndelige krigerne jorden noensinne har sett. Den Hellige Ånd talte til meg for mange år siden i en opplevelse og sa at Samuel er en type av dette apostolske lederskapet. Herren kommer til å avslutte tiden med en ren, hengiven, uredd rest.

De vil være unge og gamle. Joel 3,1

De vil være menn, kvinner, gutter og jenter. Joel 3,1

De vil komme fra alle nasjoner (alt kjød). Joel 3,1

De vil være overgitte redskaper. Joh 3,30

De vil være villige. Salme 110,3

De vil søke Hans ansikt. Salme 24,6

De varsler at Guds herlighet kommer. Jes 60,1

Herrens herlighet vil hvile over dem. Jes 60,2

De vil være militante. Matt 11,12.

De vil være mektige. Joel 2,7

De vil være dyktige. 1.Krøn 5,18

De vil være djerve. Joel 2,7

De vil ha stor tro. Matt 21,21

De vil tale med kraft og autoritet. Luk 9,1

De vil gløde. Salme 104,4

De vil gjøre store bedrifter. Dan 11,32

De vil forkynne Guds rike. Matt 24,14

De vil helbrede syke, rense spedalske og kaste ut onde ånder. Matt 18,8.

Disse tegn skal følge dem, under og mirakler. Mark 16,20

De vil gi mat til de sultne og kle de fattige og trengende. Matt 25,35-40

De har stor kjærlighet for deres himmelske Far. Matt 22,37

De elsker alle mennesker, uansett hvem de er. Matt 22,39

De vil leve i enhet og arbeide sammen. Joel 2,7-8

- Paul Keith Davis (bildet)

Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: