fredag, november 13, 2020

Store omkostninger med å være kristen i Nord-Korea

Vi forstår vel ikke helt hva det virkelig koster, men nord-koreanske kristne deler sin tro med andre og det til tross for at de han havne i en fangeleir og utsettes for tortur. 

En rapport fra North Korea Initiative viser at bruddene på elementære menneskerettigheter mot kristne i dette ateistiske landet ikke virker å ha noen grenser. Fra rapporten leser vi om en nordkoreansk kristen som ble innelåst i et stålbur som ble varmet opp med strøm, en annen fikk en peperblanding i nesen og en tredje ble bundet fast til en påle for deretter å bli henrettet offentlig.

Dette til tross: nordkoreanske kristne risikerer alt for Jesus. Flere lager håndskrevne Bibler som de deler ut.

'Har du flaks blir du skutt, har du uflaks blir du arrestert og sendt til en fangeleir,' sier en av de som omtales i rapporten. 

Ifølge rapporten ble et medlem av det nordkoreanske kommunistpartiet henrettet foran 3000 tilskuere på en flyplass, for å ha en slik avskrivning av Bibelen. 

Rapporten dokumenterer 215 menneskerettighetsbrudd mot kristne i dagens Nord-Korea.

Ingen kommentarer: