onsdag, november 04, 2020

Behovet for en åndelig far


På grunn av din unike karakter kommer Gud til deg på en unik måte, og det er derfor er behovet for en åndelig veileder så veldig viktig. Jeg mener ikke bare en prest, men heller en åndelig veileder, en åndelig far.

Å ha en åndelig far er et helt annet fenomen, hvis vi virkelig kan finne en, da han kan fortelle oss hva vi ikke finner i noen av bøkene. Bøker kan fortelle oss hva som helst. Så, hva er nytten av en åndelig far ?!

De hellige fedrene skriver at for at vi skal lære å be, trenger vi en åndelig far. Store bøker er skrevet om emnet bønn, og disse bøkene ble skrevet av de som selv ble ansett som åndelige veiledere. Siden vi bare kan lese disse bøkene, hvorfor trenger vi fortsatt en levende åndelig far ?! 

Vi trenger en åndelig far, for når Gud kommer til deg på en helt unik måte, er dette noe som ikke finnes i en bok. Dette er noe som må vurderes mer eller mindre av den åndelige faren, som selv kjenner Gud. Det er sant at Gud har kommet til deg på en spesiell måte, og kanskje ikke på samme måte som til din åndelige far. Men fordi din åndelige far kjenner Gud, vil han forstå at det var Gud som kom til deg, og at du ikke lever i en villfarelse. Han vil sørge for at dette ikke er en feil, noe som er ekstremt viktig.

- Erkeprest Theodore Gignadze 

Norsk oversettelse:: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: